“Am Schalter eingeliefert”, Tallinn – Soome, KPK 1090 Aunuksen ryhmä, 1944

Postkaart Tallinn 12.02.1944 – Soome välipostkontor 1090 (Aunuksen ryhmä, Esikunta/Aun.RE) läbi Saksa väliposti. Kaardi saajaks major Ernst von Hertzen, Aunuse grupeeringu staabis Karjalas. Saksa postitariif: 15 rpn postkaart välismaale (1.12.1941-1944). Punane kulliga “Geprüft / Oberkommando der Wehrmacht / a” tsensuuritempel Königsbergist, seal tehtud ka kaardi tekstiküljele keemiline töötlemine võimaliku salakirja tuvastamiseks. Postkaardil on väga harva esinev punane tempel “Am Schalter eingeliefert” (Kassas vastu võetud), mida kasutati Tallinna ametipostkontoris nende saadetiste vastu võtmisel, mida ei tohtinud sõja ajal saksa postireeglite alusel postkasti lasta — nagu saadetised välismaale. Lubatud oli tavaliste, ilma pildita postkaartide ja kirjade saatmine ainult vähestesse mittevaenulikesse välisriikidesse väljaspoole sakslaste poolt okupeeritud alasid ning sellised kirjad tuli viia postkontorisse kohale ilma postmarkideta ja seal üle leti anda — margid pani postiametnik ja sellega vähenes tõenäosus, et markide kaudu edastatakse mingit salasõnumit. Ka tuvastati saatja isik. Selle postkaardiga ongi arvatavasti juhtunud, et saatja on selle algselt ise margistanud, näha on ära rebitud postmargi jälg ja ka osa eestikeelest Tallinna postitemplist. Selle peale on kleebitud uus mark, mis sedakorda kustutatud saksa ametipostitempliga Reval – a – DDO 12.02.44 (kell 18). Võimalik ka, et postkaart on algselt postkasti lastud ja pärast tembeldamist märgati, et see on adresseeritud välismaale ning tagastati saajale mingi märkusega, mille peale saatja Artur Pomeranz läks ise postkontorisse kohale. Sel juhul pidi see toimuma päris kiiresti, sest kaarditeksti kirjutamise ja postitempli kuupäev on sama. Aga Soome läinud saadetistega on veel üks huvitav nüanss…

Loe edasi ““Am Schalter eingeliefert”, Tallinn – Soome, KPK 1090 Aunuksen ryhmä, 1944″

Juurdemaksu alammäärad 1918-1940

Kuna juurdemaksude teema on kataloogides olnud natuke küsimusi tekitav, siis tegin vanades Riigi Teatajates avaldatud postitariifides väikese uuringu ja selguski, et olemasolevad filatelistlikud allikad on sel teemal puudulikud (Hurt/Ojaste Eesti postiajaloo käsiraamat, Esa Mattila11 ja ka minu enda senine kataloog “Juurdemaks ja postimärgised Eestis 1918-1944“). Muu hulgas selgus näiteks, et 1940.a. tõsteti juurdemaksu alammäära kaks korda, alguses 6 ja hiljem 7 sendi peale. Allpool toon ära uuendatud tabeli minule hetkel teadaolevate juurdemaksu alammääradega.

Puudulikult margistatud saadetiste juurdemaksumäär oli kahekordne puuduolev väärtus, v.a. perioodil 1.01.1935 – 30.04.1937 oli nii Eestis kui välismaale saadetavatel tähitud kirjadel ühekordne juurdemaksumäär1. Kui eelnimetatud juurdemaksusumma oli väiksem, kui järgmises tabelis toodud alammäär (miinimum), siis rakendati alammäära. Leidub ka saadetisi, kus on rakendatud alammäärast madalamat juurdemaksu, kuid need on arvatavasti postitöötajate eksimused.

Juurdemaksu alammäärad sise- ja välismaistele saadetistele / Minimum postage due rates for inland and foreign postage

Periood
Period
Eesti
Estonia
Läti, Leedu
Latvia, Lithuania
Soome, Rootsi
Finland, Sweden
Teised maad
Other countries
11.1918 – 9.04.1921
10.04.1921 – 31.10.192233 mk5 mk25 mk25 mk
1.11.1922 – 31.12.192343 mk9 mk29 mk29 mk
1.01.1924 – 31.01.192555 mk5 mk9 mk29 mk
1.02.1925 – 30.06.193065 mk5 mk8 mk28 mk
1.07.1930 – 31.12.193475 s5 s8 s8 s
1.01.1935 – 29.02.194085 s5 s6 s6 s
1.03.1940 – 30.06.194096 s6 s6 s6 s
1.07.1940 – 5.12.1940107 s7 s7 s7 s

NB! Välismaale lähetatud saadetistel tuli juurdemaks näidata kuldfrankides ja santiimides, UPU alammäär oli 10c (mis oli kõrgem, kui siin toodud alammäär). Teen selle kohta eraldi uuringu.
NB! Postage due items posted abroad had to have due amount specified in francs/centimes, with UPU minimum rate 10c (which was higher than minimum fees in this table). Will do separate investigation about postage due abroad.

Loe edasi “Juurdemaksu alammäärad 1918-1940”

Uut infot 1941.a. sügise postitariifide ja ülesehitusseeria postmarkide kohta (mida käsiraamatutes pole)

Parandatud ja täiendatud 11.03.2024

1941.a. Saksa okupatsiooni algusaegadel Eestis kehtinud postitariifidega valitseb segadus, kuna peamised Eesti postiajaloo käsiraamatud (Hurt/Ojaste Eesti, Eesti Muinsuskaitse Seltsi kataloog, Harry v. Hofmann “Ostland”, V. Org “Eesti post ja postmargid 1940-1942”) ei näita 1941.a. septembri lõpus kehtima hakanud postitariifi. H/O-s on küll tulp selle tariifi jaoks, kuid see on enamvähem tühi. See tariif on aga osaliselt sees Saksamaal välja antud spetsiaalkatalkoogis Michel Deutschland-Spezial.

Loe edasi “Uut infot 1941.a. sügise postitariifide ja ülesehitusseeria postmarkide kohta (mida käsiraamatutes pole)”