Juurdemaksu alammäärad 1918-1940

Kuna juurdemaksude teema on kataloogides olnud natuke küsimusi tekitav, siis tegin vanades Riigi Teatajates avaldatud postitariifides väikese uuringu ja selguski, et olemasolevad filatelistlikud allikad on sel teemal puudulikud (Hurt/Ojaste Eesti postiajaloo käsiraamat, Esa Mattila11 ja ka minu enda senine kataloog “Juurdemaks ja postimärgised Eestis 1918-1944“). Muu hulgas selgus näiteks, et 1940.a. tõsteti juurdemaksu alammäära kaks korda, alguses 6 ja hiljem 7 sendi peale. Allpool toon ära uuendatud tabeli minule hetkel teadaolevate juurdemaksu alammääradega.

Puudulikult margistatud saadetiste juurdemaksumäär oli kahekordne puuduolev väärtus, v.a. perioodil 1.01.1935 – 30.04.1937 oli nii Eestis kui välismaale saadetavatel tähitud kirjadel ühekordne juurdemaksumäär1. Kui eelnimetatud juurdemaksusumma oli väiksem, kui järgmises tabelis toodud alammäär (miinimum), siis rakendati alammäära. Leidub ka saadetisi, kus on rakendatud alammäärast madalamat juurdemaksu, kuid need on arvatavasti postitöötajate eksimused.

Juurdemaksu alammäärad sise- ja välismaistele saadetistele / Minimum postage due rates for inland and foreign postage

Periood
Period
Eesti
Estonia
Läti, Leedu
Latvia, Lithuania
Soome, Rootsi
Finland, Sweden
Teised maad
Other countries
11.1918 – 9.04.1921
10.04.1921 – 31.10.192233 mk5 mk25 mk25 mk
1.11.1922 – 31.12.192343 mk9 mk29 mk29 mk
1.01.1924 – 31.01.192555 mk5 mk9 mk29 mk
1.02.1925 – 30.06.193065 mk5 mk8 mk28 mk
1.07.1930 – 31.12.193475 s5 s8 s8 s
1.01.1935 – 29.02.194085 s5 s6 s6 s
1.03.1940 – 30.06.194096 s6 s6 s6 s
1.07.1940 – 5.12.1940107 s7 s7 s7 s

NB! Välismaale lähetatud saadetistel tuli juurdemaks näidata kuldfrankides ja santiimides, UPU alammäär oli 10c (mis oli kõrgem, kui siin toodud alammäär). Teen selle kohta eraldi uuringu.
NB! Postage due items posted abroad had to have due amount specified in francs/centimes, with UPU minimum rate 10c (which was higher than minimum fees in this table). Will do separate investigation about postage due abroad.

Alates 6.12.1940 kehtima hakanud NSVL-i postitariifide kohta pole mul õnnestunud leida ametlikku allikat, Riigi Teatajast ja ENSV Teatajast nagu ei leidnud. Kas keegi teab? Arvatavasti võib see olla juba mingis venekeelses sideasutuse väljaandes.

Alammääradega juurdemaksulised saadetised on harva esinevad, kuna need pidid olema peamiselt madala tariifiga ja valdavalt täielikult margistamata, et saada alammääraga juurdemaks. Tüüpilisel juurdemaksuga saadetisel on mingi kogus marke peal ja juurdemaksususmma seega suurem, kui alammäär.


Allikad:

1) Riigi Teataja 105, 17.12.1934. Esa Mattila kataloogis “Postal Rates of Estonia 1918-1940” on tähtkirjade ühekordne määr näidatud kuni 31.03.1939, kuid Riigi Teatajast seda infot nagu ei leia (1.05.1937 kehtima hakanud tariifides pole tähtkirja enam välja toodud).
2) Seda riiki pole seaduses eraldi välja toodud, kehtis üldine välismaa määr / The country is not specifically mentioned, thus common foreign rate applies.
3) Riigi Teataja 28, 20.04.1921
4) Riigi Teataja 131, 25.10.1922
5) Riigi Teataja 3, 8.01.1924
6) Riigi Teataja 7-8, 20.01.1925
7) Riigi Teataja 40, 27.06.1930
8) Riigi Teataja 105, 17.12.1934
9) Riigi Teataja 17, 27.02.1940
10) Riigi Teataja 63, 09.07.1940
11) Esa Mattila “Postal Rates of Estonia 1918-1940”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga