Allalaetav kirjandus

Eesti postiajaloo käsiraamat (Hurt/Ojaste)

Hurda/Ojaste Eesti postiajaloo käsiraamat on digitaliseeritud kujul alla laetav eraldi leheküljelt

Posti määrustikud

Posti määrustikud sisaldavad väga detailset informatsiooni kõikide postioperatsioonide sooritamise kohta, alates kirjade margistamise nõuetest kuni adressaadita kirjade hävitamiseni. Juurdemaksud, luna, väärtsaadetised, pakid, tagasi saatmine, ümber suunamine, nõudmiseni jne. Kohustuslik kirjandus tõsisele postiajaloohuvilisele. Palju informatsiooni, mida pole H/O käsiraamatus.  PDF formaadis.

Posti määrustik 1927 (väga detailne, üle 200 lehekülje)
Posti määrustik 1938 (lihtsustatud, 90 lehekülge)

Eesti Vabariigi ametlikud postiasutuste nimestikud

Sisaldavad teavet milliste postkontoritega postiasutus posti vahetas, kus asus jmt. Eri aastate väljaannetel on erinev detailsus. PDF formaadis.

Eesti Vabariigi postiasutuste nimekiri (1919)
Eesti Vabariigi posti, telegraafi ja telefoni asutuste nimekiri (1921)
Posti, telegraafi ja telefoni asutuste nimestik (1926)
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio-asutuste nimestik (1929)
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio asutiste ning abiasutiste nimestik (1934)