“Zur Berförderung zugelassen” tsensuurikleebis, august 1941, Tartu

18.08.1941 Tartu – Otepää. Saksa okupatsioon. Margistuseks kasutatud nädala jagu varem, 7.08.1941 Tartus välja antud paksul paberil haakristimarki. Sisemaise lihtkirja tariif 30 kop (viimati kehtinud NSV Liidu tariif). Mark on kleebitud NSV Liidu tervikasjale (Michel U68), kattes peale trükitud vene 30 kop postmargi, mis oli tegelikult kehtiv. Ümbrik on avatud tsensuuri poolt, selle kinnituseks on tagaküljele kleebitud Tartu välikomandandi tsensuurikleebis “Zur Berförderung zugelassen/Der Feldkomandant” (“Edastamine lubatud/Välikomandant”), mis oli lühiajaliselt kasutusel ainult Tartus ja seetõttu väga harva esinev.

Tartu postkontor taasavati 26. juulil 1941 pärast Tartu vabastamist Nõukogude okupatsiooni alt. Kuni haakristimarkide ilmumiseni tuli postimaks tasuda sularahas postkontoris kohapeal, sellest sai kirjutatud eelnevas postituses. Kuna Eesti kesk- ja põhjaosa oli endiselt Nõukogude okupatsiooni all, siis sai postiteenust kasutada vaid Lõuna-Eesti piires.

Viljandimaa Omakaitse, päälik Hartvig Reinvalla (Reinvald), 1941

See “kiire” kiri on postitatud saksa okupatsiooni ajal 18. oktoobril 1941.a. Viljandimaa Omakaitse staabist Põltsamaale, saajaks “Viljandimaa Omakaitse VIII pataljoni päälik kapten Hartvig Reinvalla”. Kiri on margistatud septembri lõpus kehtiva hakanud tariifi alusel 60 kopika väärtuses, kasutades kahasse Tartu ja Ülesehitusfondi marke.

Hartvig Wilhelm Reinvalla (Reinvald) oli tegus mees: 1916-1917 osales I maailmasõjas, 1918-1920 Vabadussõjas staabikapten, 1923-1930 õppis Tartu Ülikoolis matemaatikat, 1927-1935 Paldiski Gümnaasiumi direktor, 1935-1944 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor ja siis nagu näha ka Omakaitse pataljoni pealik. 1944.a. emigreerus koos naisega Saksamaale, kust 1949.a. liikus edasi Ameerika Ühendriikidesse, seal töötas kindlustusfirmas. Suri 95-aastasena New Yorgis 1991.a.

Uut infot 1941.a. sügise postitariifide ja ülesehitusseeria postmarkide kohta (mida käsiraamatutes pole)

Parandatud ja täiendatud 11.03.2024

1941.a. Saksa okupatsiooni algusaegadel Eestis kehtinud postitariifidega valitseb segadus, kuna peamised Eesti postiajaloo käsiraamatud (Hurt/Ojaste Eesti, Eesti Muinsuskaitse Seltsi kataloog, Harry v. Hofmann “Ostland”, V. Org “Eesti post ja postmargid 1940-1942”) ei näita 1941.a. septembri lõpus kehtima hakanud postitariifi. H/O-s on küll tulp selle tariifi jaoks, kuid see on enamvähem tühi. See tariif on aga osaliselt sees Saksamaal välja antud spetsiaalkatalkoogis Michel Deutschland-Spezial.

Loe edasi “Uut infot 1941.a. sügise postitariifide ja ülesehitusseeria postmarkide kohta (mida käsiraamatutes pole)”