ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat, Tallinn 1941

Kohalik kiri, Tallinn 17.06.1941, saatjaks ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat (KGB). NSV Liidu tariif 15 kop (6.12.1940-28.09.1941).

Ümbrikus on säilinud ka originaalsisu, milleks on ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi vastuseblankett adressaadi Hilda Kesamaa varasemale päringule. Ilmselt üritas ta oma venna Rudolf Kesamaa kohta teavet saada, kuna viimane oli 2 nädalat varem, 26.05.1941 julgeoleku poolt arreteeritud samal aadressil Tatari 21a, millele on saadetud see kiri. Novembri lõpus, juba Saksa okupatsiooni ajal, on Hilda Kesamaa ajalehes Linna Teataja (30.11.1941) avaldanud Rudolf Kesamaa otsimiskuulutuse. Ilmselt jäi venna saatus tema jaoks teadmata kuni surmani. Tagantjärele teame, et Rudolf Kesamaa arreteeriti julgeoleku poolt, talle mõisteti §58-4 alusel 10+5 aastat vangilaagrit. Ilmselt viidi ta Venemaale ja kuskil Venemaa avarustes ta ka 17. detsembril 1941, 34-aastasena, suri või tapeti. Tema süüks (§58-4) oli “Rahvusvahelise kodanluse selle osa abistamine, kes ei tunnusta kommunistliku süsteemi õigusvõrdsust ja püüavad seda kukutada, samuti selle kodanluse mõju all olevaile või tema poolt organiseeritud rühmitustele abi osutamine vaenuliste tegude teostamises NSVL vastu. Karistus 3 aastat kuni mahalaskmine.”

Loe edasi “ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat, Tallinn 1941”

ENSV Vabariiklik Kaitsekomitee, juuli 1941, Tallinn

Kohalik lihtkiri, Tallinn 30.07.1941. Nõukogude tariif 15 kop, margistatud Eestis vähe kasutatud NSV Liidu postmargiga (Mi 801). Kirja saatmise ajal oli alumine pool Eestist juba peale tungivate sakslaste käes.

Kirja saatjaks on Kaitsekomitee, ehk Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee, mis loodi ja kuulutati ENSV kõrgeimaks võimuorganiks 11.07.1941 ning tegutses kuni ENSV juhtkonna evakueerumiseni 25.08.1941. Kaitsekomitee koosnes viiest inimesest: Karl Säre, Johannes Lauristin, Nikolai Karotamm, Boris Kumm ja Vladimir Botškarjov. Kogu võim koondus Kaitsekomitee kätte ja kõik kodanikud ning organisatsioonid pidid vastuvaidlematult selle käske täitma.

Loe edasi “ENSV Vabariiklik Kaitsekomitee, juuli 1941, Tallinn”

5. august 1941 “POSTIMAKS TASUTUD”, Tartu – Lahe, Võrumaa

5. august 1941 Tartu – Lahe, Võrumaa. Nõrk punane tempel “POSTIMAKS TASUTUD”, selle all käsikirjas “am(etnik) + allkiri”. Tartu postkontor taasavati 26. juulil 1941 pärast Tartu vabastamist Nõukogude okupatsiooni alt. Postitada sai algselt ainult postkontoris kohapeal, kuid kuna postmarke polnud, tuli tasuda sularahas, mille kinnituseks löödi saadetisele vastav tempel. Tartu postmargid ilmusid müügile mõni päev hiljem, 7. augustil. Kesk- ja Põhja-Eesti olid endiselt Nõukogude okupatsiooni all, seega sai saata ainult vabastatud Lõuna-Eesti piires. Kehtis Nõukogude tariif, sisemaine postkaart 20 kop.

Hiljuti uurisime Nõukogude okupatsiooni viimastel päevadel Tartus toimunud ülestõusu, siin on jätk sellele teemale. Siinne postkaart on teele pandud pärast Tartu vabastamist okupantidest. Tekst kaardil on väga traagiline:

Loe edasi “5. august 1941 “POSTIMAKS TASUTUD”, Tartu – Lahe, Võrumaa”