Sildiarhiiv: Vapilõvid

Lunamaksuga kiri Eesti Maapangast, 1932

0107a-lunamaksuga-Tallinna-kohalik-1932-postiajalugu-ee

Siin näeme 1932.a. tähitud kirja, millel on kasutatud luna- ehk järelmaksu. Lunamaks oli ja on tänapäevalgi posti eriteenus. Lunasaadetise kättesaamisel pidi saaja maksma postkontoris saatja poolt määratud summa, mille postkontor edastas saatjale. Tavaliselt kasutatakse seda postimüügi puhul, kus saatja maksab kauba eest kauba kättesaamisel postkontoris, mitte ettemaksuna. Selline järelmaksuteenus on tasuline, post teenib rahavahenduse pealt. Kirjale on üles paremale kirjutatud järelmaksusumma – “61 senti”, mis punase pliiatsiga alla joonitud. Tol ajal kehtinud hinnakirja alusel tuli kuni 10-kroonise järelmaksu vahendamise eest tasuda saatjal 15 senti lisa postimaksu ja see on ka postmarkidega tasutud (10s lihtkiri + 10s tähistusmaks + 15s lunamaksuteenuse lisatasu, kokku seega 35 sendi väärtuses marke). Kuna lunamaksuga saadetisi oli väike osa kõikidest saadetistest on need harvaesinevad. Arvatavasti enamik nendest olid ka suuremate mõõtmetega pakid ja panderollid, mistõttu pole neid palju säilinud.

English summary: This letter uses cash on delivery (C.O.D., in Estonian “luna”, “lunamaks”) service and thus the sender needed to pay additional 15s postage fee for charging 61s from receipient on delivery. Total franking is 35s: 10s inland letter + 10s registering + 15s for cash on delivery service (for up to 10 krooni). Estonian C.O.D letters are scarce as only small part of all letters were using that service and likely most were larger parcels that are not preserved.

A/S Kapsi & Ko “Lõhkevõime”, Tallinn – Köln 1934

0701a-Kapsi-Lõhkevõime-Tallinn-Köln-lennupostiga-postiajalugu-ee

Sel 1934.a. juulikuus lennupostiga Tallinnast Kölni saadetud ümbrikul pole haruldasi marke, kuid tegu on sellegi poolest atraktiivse reklaamümbrikuga. Saatjaks on A/S Kapsi & Ko lõhkeainete osakond “Lõhkevõime” ja saajaks on Alfred Nobel & Co dünamiidivabrik. Marke on peal 60 sendi eest, kuid tundub, et piisanud oleks 50-st sendist, kuna sel ajal maksis Saksamaale lihtkirja saatmine 20s, lisaks 30s lennuposti lisatasu. Seega 10-sendine mark on liigne. Järgmise kaaluklassi kirja lennupostiga saatmine oleks aga juba maksnud 72s. Kiri on Saksamaale liikunud väga kiiresti, tagaküljel on järgmise päeva kalendertempel Berliinist ja ülejärgmisel päeval on kiri juba saabunud Kölni – seda kinnitab Kölni saabumistempel esiküljel. Esiküljel on ka punased Berliini ja Kölni lennujaamade transiittemplid. Jätka lugemist

Vapilõvid 10s E:13 “margipilt liimipoolel”, Nõmme 1930

0672a-Vapilovid-E-13-Nomme-kohalik-1930

See juulis 1930.a. saadetud Nõmme kohalik ümbrik on esmapilgul vaadates väärtusetu ja igav, kuid lähemalt uurides selgub, et tegu on huvitava kurioosumiga. Nimelt on frankeerimiseks kasutatud 10-sendisel vapilõvidega margil pilt trükitud liimipoolele (H/O kataloogis E:13). Ehk siis trükikojas sattus liimiga paber trükipressi alla valetpidi ja tulemuseks see, et margipilt trükiti liimipoolele. Vaatame luubiga? Jätka lugemist