Sildiarhiiv: Vapilõvid

60s vapilõvi “Avis de reception” ja “Poste restante”, Tallinn-Hyeres, Prantsusmaa

See 1930.a. saadetud üksiku 60-sendise vapilõvimargiga frankeeritud kiri tundub ehk ümbriku väikest formaati, Prantsusmaal löödud “T”-juurdemaksutemplit ja punast prantuse maksumarki vaadates valesti frankeeritud, kuid võta näpust!

Jätka lugemist

PARO tervikasi nr. 13, Paide-Saksamaa 1938

Täna teeme juttu PARO tervikasjadest, mis on harvaesinevad ja kogujate poolt otsitud. 28 erineva kujundusega PARO reklaamümbrikud ilmusid postiasutustesse müügile 23. detsembril 1937.a. Tegu oli pealetrükitud margi ja reklaamidega varustatud kokku volditud kirjapaberitega, mida müüdi postkontoris ainult 5 sendi eest, kuigi peale trükitud margi väärtus oli 10 senti (riigisisene lihtkirja tariif). Väljaandjaks oli Eesti Punane Rist ja tehnilise poolega tegeles reklaamifirma PARO. Asi käis minu arusaamist mööda nii, et Punane Rist maksis riigituludesse 10 senti iga peale trükitud margi eest ja ise sai ta reklaamiandjate käest ühel kirjal olevate reklaamide eest rohkem kui 10 senti, ehk siis selle vahe jättis endale Noorte Punase Risti toetuseks. Kui suure osa sai Punane Rist endale tagasi 5-sendisest müügihinnast, seda ei oska arvata. Kokku oli 28 erinevate reklaamidega ümbrikku, igaühe tiraaž suurusjärgus 1050 tükki. Esikülje all vasakul on number 1-28. Kuna tiraaž oli väike, siis on nende hind käesolevad ajal kuskil €100-300 (kõrgem väärtus on postist läbi käinud õigesti margistatud saadetistel). Erandiks nr. 15 kohvik Kultase reklaamiga, mille hind on kõrgem, kuna suurem osa selle tiraažist on kuhugi kadunud.

PARO tervikasja nr. 13 esikülg, kus kommivabriku A. Brandmann reklaam. Erinavate firmade reklaam on lisaks sees ja tagaküljel.

Jätka lugemist

Lunamaksuga kiri Eesti Maapangast, 1932

0107a-lunamaksuga-Tallinna-kohalik-1932-postiajalugu-ee

Siin näeme 1932.a. tähitud kirja, millel on kasutatud luna- ehk järelmaksu. Lunamaks oli ja on tänapäevalgi posti eriteenus. Lunasaadetise kättesaamisel pidi saaja maksma postkontoris saatja poolt määratud summa, mille postkontor edastas saatjale. Tavaliselt kasutatakse seda postimüügi puhul, kus saatja maksab kauba eest kauba kättesaamisel postkontoris, mitte ettemaksuna. Selline järelmaksuteenus on tasuline, post teenib rahavahenduse pealt. Kirjale on üles paremale kirjutatud järelmaksusumma – “61 senti”, mis punase pliiatsiga alla joonitud. Tol ajal kehtinud hinnakirja alusel tuli kuni 10-kroonise järelmaksu vahendamise eest tasuda saatjal 15 senti lisa postimaksu ja see on ka postmarkidega tasutud (10s lihtkiri + 10s tähistusmaks + 15s lunamaksuteenuse lisatasu, kokku seega 35 sendi väärtuses marke). Kuna lunamaksuga saadetisi oli väike osa kõikidest saadetistest on need harvaesinevad. Arvatavasti enamik nendest olid ka suuremate mõõtmetega pakid ja panderollid, mistõttu pole neid palju säilinud.

English summary: This letter uses cash on delivery (C.O.D., in Estonian “luna”, “lunamaks”) service and thus the sender needed to pay additional 15s postage fee for charging 61s from receipient on delivery. Total franking is 35s: 10s inland letter + 10s registering + 15s for cash on delivery service (for up to 10 krooni). Estonian C.O.D letters are scarce as only small part of all letters were using that service and likely most were larger parcels that are not preserved.