Otepää margiga segafrankeeringus kiri, Otepää – Tõrva 1941

Otepää kohaliku postmargiga kiri: 1.08.1941 Otepää – Tõrva ühispiimatalitus. Filatelistlik margistus, kasutatud segamini Otepää, NSV Liidu ja Eesti Vabariigi (ENSV) postituviga postmarke. Sisemaine lihtkiri, tariif 30 kopikat (viimati kehtinud NSV Liidu tariif).

Otepääl trükitud ja 22. juulil 1941 välja antud postmargid on ainukesed Eesti oma margid, mis välja antud vene ja saksa okupatsioonide ajal 1941-1944. Lisaks kuulutasid need sini-must-valge vapikilbiga margid Lõuna-Eesti vabanemist punasest terrorist. Markide ilmumise ajal oli ülemine pool Eestit endiselt veel venelaste võimu all, seega sai Otepää marke saatmiseks kasutada ainult Lõuna-Eestis, kus postiühendused olid mingil määral hädapäraselt taastatud. Otepää markide ilmumine oli suur sündmus ja neid tuldi ostma kaugemaltki, kui sõjaolud lubasid. Elvas, Mõisakülas ja Pärnus anti ka juulis-augustis 1941 välja kohalikud postmargid, mis olid siiski vaid ületrükiga NSV Liidu postmargid. Kohalike asjutiste markide asemele tulid peagi Tartus välja antud haakristiga ja ülesehitusseeria margid, mida levitati üle Eesti.

Loe edasi “Otepää margiga segafrankeeringus kiri, Otepää – Tõrva 1941”

Vabastamist tähistavad postmargid, 1941

25.07.1942.a. ajalehes Eesti Sõna ilmus päris huvitav artikkel 1941.a. sõjasuvel Eestis välja antud ajutistest kohalikest postmarkidest (Elva, Otepää, Mõisaküla, Tartu, Pärnu, Nõo jt). Kui tekst on lugemiseks liiga väike, siis ava pilt eraldi veebilehitseja lehel.

Mõisaküla lokaalväljaanne, Türile 11.08.1941

Pärast venelaste lahkumist anti Mõisakülas 4. augusti 1941.a. välja 7 vene postmarki ületrükiga “Vaba Eesti”. Ületrükitud markide kogus jäi väga väikeseks, ainult 25-1000 tükki, mistõttu on need margid olenevalt nominaalist harvaesinevad või haruldased. 

Loe edasi “Mõisaküla lokaalväljaanne, Türile 11.08.1941”