Suure Isamaasõja algus juunis 1941, strateegiliste asutuste personali mobiliseerimine

22. juunil 1941 tungisid Saksamaa väed teise maailmasõja käigus Nõukogude Liitu ja algas sõjaperiood, mida Nõukogude Liidus ja ka Eesti NSV-s nimetati Suureks Isamaasõjaks (fašistlike röövvallutajate vastu).

Kohe sõja esimestel päevadel hakati Nõukogude Liidus ning seega ka Eesti NSV-s mobiliseerima strateegiliselt tähtsate asutuste personali, millest jutustavad järgmised 2 postkaarti.

Juba sõja algusele järgmisel päeval, 23. juunil 1941, on Punalipulise Balti Laevastiku Tallinna Laevaremonditehas saatnud oma töötajale Friedrich Usinale järgneva pakilise tööle ilmumise käsu:

Loe edasi “Suure Isamaasõja algus juunis 1941, strateegiliste asutuste personali mobiliseerimine”

Vabastamist tähistavad postmargid, 1941

25.07.1942.a. ajalehes Eesti Sõna ilmus päris huvitav artikkel 1941.a. sõjasuvel Eestis välja antud ajutistest kohalikest postmarkidest (Elva, Otepää, Mõisaküla, Tartu, Pärnu, Nõo jt). Kui tekst on lugemiseks liiga väike, siis ava pilt eraldi veebilehitseja lehel.

1943.a. välipostikiri Venemaalt Tartusse, saatjaks hilisem metsavend Martin Parts

Selle välipostikirja on 8. detsembril 1943 Venemaal Neveli rindel Tartusse kirjutanud saksa väes teeninud SS-vabatahtlik Martin Parts, kes oli pärast sõda Eestis üks hilisematest nõukogude võimule relvastatud vastupanu osutanud metsavendadest, langedes koos kaaslastega julgeolekuteenistuse seatud lõksus 6. juunil 1952.
1943.a. teenis aga tollal 23-aastane Martin Parts 53. SS-suurtükidivisjonis (3. Eesti SS-vabatahtlike brigaad, FP 09046D = Stab u. Einheit Artillerie-Abteilung 53). Saadetis ise on tüüpiline saksa sõjaväe välipostikiri, esiküljel ka SS-i tsensuuritempel “AS”.

Loe edasi “1943.a. välipostikiri Venemaalt Tartusse, saatjaks hilisem metsavend Martin Parts”