1941 ENSV, tervikasi Tallinn – São Paulo, Brasiilia, Eesti konsulaat

12. mai 1941 Tallinn – Eesti konsulaat, São Paulo, Brasiilia. Lisamargiga Nõukogude Liidu tervikasi, tariif 30 kop (postkaart välismaale). Kuskil transiidis lisatud ringi sees “6” või “9”, ilmselt tsensuurimärge. Harva esinev sihtriik.

São Paulo postkontori postkast 719 kuulus Eesti konsulaadile ja kaardi saaja Germaine Vayer-Paju oli konsuli sekretäri/kohusetäitja Axel Paju (Aksel Cristophor Berthold Paju) prantslannast abikaasa. See üks kolmest postkaardist, mis kõik saadetud samale aadressile samal ajaperioodil ilmselt Axel Paju ema poolt, kuigi kaardid olid erineva saatja aadressiga. Kaartide läbiv joon oli see, et saatja mingit vastust ei olnud saanud, kuid kirjutas sellegipoolest. Postkaardid ilmselt Brasiiliasse siiski jõudsid, kuna ma need sealt sain.

Loe edasi “1941 ENSV, tervikasi Tallinn – São Paulo, Brasiilia, Eesti konsulaat”

Venelaste poolt “hoiule võetud” raadio raadioluba, Sadala 1939-1944

Enne teist maailmasõda tegelesid Eesti Vabariigis postkontorid ka raadiolubade väljastamise ja raadiomaksu kogumisega. Vanu raadiolubasid on tänapäevani säilinud omajagu, aga see konkreetne luba jutustab meile tavapärasest natuke enam.

Loe edasi “Venelaste poolt “hoiule võetud” raadio raadioluba, Sadala 1939-1944″

Suure Isamaasõja algus juunis 1941, strateegiliste asutuste personali mobiliseerimine

22. juunil 1941 tungisid Saksamaa väed teise maailmasõja käigus Nõukogude Liitu ja algas sõjaperiood, mida Nõukogude Liidus ja ka Eesti NSV-s nimetati Suureks Isamaasõjaks (fašistlike röövvallutajate vastu).

Kohe sõja esimestel päevadel hakati Nõukogude Liidus ning seega ka Eesti NSV-s mobiliseerima strateegiliselt tähtsate asutuste personali, millest jutustavad järgmised 2 postkaarti.

Juba sõja algusele järgmisel päeval, 23. juunil 1941, on Punalipulise Balti Laevastiku Tallinna Laevaremonditehas saatnud oma töötajale Friedrich Usinale järgneva pakilise tööle ilmumise käsu:

Loe edasi “Suure Isamaasõja algus juunis 1941, strateegiliste asutuste personali mobiliseerimine”