Eesti leegionäride lauluga postkaart Narva rindelt Helsingisse, saatjaks soomepoiss ja Erna luuregrupi radist Olev Leius, 1944

Postkaart Narva rindelt Helsingisse (17.04.1944). Selle huvitava postkaardi on saatnud tollal 21-aastane soomepoiss, luuregruppide Erna I ja II radist Olev Leius teksti järgi Narva rindelt. Kasutatud on saksa välipostinumbrit 40274C (Deutscher General beim Oberkommando der finnischen Wehrmacht und Wehrmacht-Intendant Finnland), soome väliposti jaoks mõeldud postmarki ja Eestis välja antud leegionäride lauluga postkaarti. Kaart pole siiski kulgenud tavapäraselt läbi saksa väliposti, tõenäoliselt on see kiiremat kulgemist silmas pidades kaasa antud mõnele Eestist Soome liikunud sõdurile, kes on selle Helsingis postkasti lasknud. Helsingis on lisatud juurdemaksutempel “T”, arvatavasti soome välipostnumbri puudumise tõttu. Soome juurdemaksulipik Lunastuslipuke on kaardi küljest ära kukkunud.

Loe edasi “Eesti leegionäride lauluga postkaart Narva rindelt Helsingisse, saatjaks soomepoiss ja Erna luuregrupi radist Olev Leius, 1944”

ENSV Vabariiklik Kaitsekomitee, juuli 1941, Tallinn

Kohalik lihtkiri, Tallinn 30.07.1941. Nõukogude tariif 15 kop, margistatud Eestis vähe kasutatud NSV Liidu postmargiga (Mi 801). Kirja saatmise ajal oli alumine pool Eestist juba peale tungivate sakslaste käes.

Kirja saatjaks on Kaitsekomitee, ehk Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee, mis loodi ja kuulutati ENSV kõrgeimaks võimuorganiks 11.07.1941 ning tegutses kuni ENSV juhtkonna evakueerumiseni 25.08.1941. Kaitsekomitee koosnes viiest inimesest: Karl Säre, Johannes Lauristin, Nikolai Karotamm, Boris Kumm ja Vladimir Botškarjov. Kogu võim koondus Kaitsekomitee kätte ja kõik kodanikud ning organisatsioonid pidid vastuvaidlematult selle käske täitma.

Loe edasi “ENSV Vabariiklik Kaitsekomitee, juuli 1941, Tallinn”

Kiri “Eesti Vabariigi presidendile, härra Konstantin Pätsile”, Kuressaare-Tallinn 1938

See väärika käekirjaga kirjutatud tähitud kiri on saadetud Tallinnasse, Eesti Vabariigi presidendile, härra Konstantin Pätsile Kuressaare apostliku õigeusu koguduse poolt 2. mail 1938. Peal ka Konstantin Pätsi enda näopildiga 20s postmark. Aga…

Loe edasi “Kiri “Eesti Vabariigi presidendile, härra Konstantin Pätsile”, Kuressaare-Tallinn 1938″