Juurdemaksuliste postisaadetiste arveleht, Irboska 1940

0790-Juurdemaksuliste-saadetiste-arveleht-Irboska-1940-postiajalugu-ee

Täna on mu armsal emal sünnipäev, seega miks mitte lõhata tema auks üks kroonimargi pomm. 😉 Selle “näruse” paberi tagaküljel on tembeldatud suure summa, 9 krooni ja 15 sendi väärtuses postmarke. Miks, selle selgitame kohe välja.

Juurdemaksuliste postisaadetiste arveleht oli postkontorites kasutusel igakuiseks juurdemaksuliste saadetiste inventuuriks. Juurdemaksulised saadetised olid näiteks puudulikult margistatud saadetised, kus saaja pidi maksma trahvi (puudu olev summa topelt) enne saadetise kättesaamist. Kuu lõpus kanti paberile kui palju juurdemaksu koguti ja siis kustutati selles väärtuses postmarke lehe tagaküljel.

Arveleht annab meile hea ülevaate, kui palju Petserimaal Irboskas (praegune Izborsk, Venemaal) septembris 1940.a. juurdemaksuga saadetisi läbi käis:

  • 1. septembril oli eelmistest kuudest hoiul 23 saadetist juurdemaksu väärtusega 7,70
  • septembri jooksul tuli juurde sisemaised juurdemaksuga saadetisi 26 ja välismaiseid 12, kokku väärtusega 10,94; kohalikke saadetisi 4, väärtusega 1,20
  • kokku eelmistest kuudest ja sel kuul laekunuid 65 tükki, väärtusega 19,84
  • nendest väljastati septembri jooksul 27, väärtusega 9,14; 11 tükki väärtusega 3,06 saadeti tagasi saatjale või uuele aadressile; hoiule saadeti 4 ühikut väärtusega 1,20
  • seega kuu lõpus oli väljastamata 23 saadetist juurdemaksu väärtusega 6,44

Tagaküljel on 2. oktoobril kustutatud 9,15 krooni väärtuses postmarke, see on summa, mis septembris väljastatud juurdemaksuliste saadetiste eest koguti. Väljastati 27 saadetist 9,14 krooni väärtuses, marke on kustutatud sendi võrra rohkem, 9,15 krooni eest.

Postkontori ametialaseks kasutamiseks mõeldud paberid, millel on kustutatud postmarke, on haruldased. Siin teeb asja veel eriti huvitavaks suurema koguse 1940.a. kroonimarkide kasutamine. Postisaadetistel ja sarnastel postkontori dokumentidel on need haruldased. Ma ei imestaks, kui see oleks üks suurima arvu 1940.a. Narva kose markidega dokument või saadetis, mis on teada.

Sellist arvelehte kirjeldatakse ka H/O kataloogi 1988.a. lisas (lk 18). Ka on seda mainitud samas raamatus lk 14 sektsioonis “9. Collection of taxes and charges by post”.

See paber on välja pakkuda vahetuseks hea Weissensteini/Paide kraami vastu. Sobiks ka Vene nr 1 Weissensteinist.


English summary:

Here we see a special form that was used in all postal agencies for accounting of Postage Due amounts. Pictured form was used in Irboska (now Izborsk in Russia) to account Postage Due for September 1940. We can read that:

  • From previous month there was 23 Postage Due items remaining, with Postage Due value 7,70
  • In September came additional 26 inland, 12 foreign and 4 local Postage Due items
  • In September the agency delivered 27, returned or redirected 11 and put to storage 4 items
  • By the end of September they were holding 23 items having total Postage Due value 6,44

During September the Irboska agency delivered 27 Postage Due items and collected 9,14 krooni for these. On the back of the form stamps with total value of 9,15 krooni are cancelled on October 2, so that was basically the same amount that was collected.

Postal items that are franked with this 1940 issue of Narva falls stamp are rare. It is likely that only few items exist that are franked with 6 or more these stamps. 

This kind of form is pictured in H/O supplement of 1988, page 18. Also mentioned on page 14 of the same supplement, in section “9. Collection of taxes and charges by post”.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga