Käsitsi kirjutatud R-silt “Weissenstein Estl.”, 04.1919

0177a-Lillemuster-Weissenstein-Halle-ajutine-tähistus-1919

Siin näha üks Paide postiajaloo pärl, ilus varajane tähitud kiri, mis saadetud Paidest Hallesse Saksamaale 13.04.1919.a. Ajutiselt oli kasutusel venekeelne keisririigi postitempel, kuna eestikeelne saabus alles kuu aega hiljem ning tähitud kirja märgistamiseks on kasutatud templi asemel käsitsi kirjutatud silti “Weissenstein Estl. No 312”. Hetkel kipun arvama, et välismaistele kirjadele kirjutati “Weissenstein” ja Eesti-sisestele “Paide”, või löödi “Paide” ridatempliga.

Lilla kolmnurkne tempel “S. K.” (ehk “sõja kontroll”) on tõenäoliselt Tallinnas löödud tsensuuri läbimist kinnitav tempel, kõrval ka soome- ja rootsikeelne tsensuuritempel mis kinnitab, et kiri on ka Helsingis tsensuuri läbinud. Kuna Vabadussõda käis siis vaatas Eesti tsensuur kirjad läbi, et vähendada olulise info vaenlase kätte sattumist.

Aga kus siis margid on? Loe edasi “Käsitsi kirjutatud R-silt “Weissenstein Estl.”, 04.1919″

Käsikirjas R-silt “Irboska Eesti”, 11.1941

0558a-Irboska-Tallinn-ajutine-tähitud-11-1941

Siin näeme huvitavat tähitud kirja, mis saadetud Saksa okupatsiooni ajal Petserimaalt Irboskast Tallinna Maapangale. Saadetise krooniks on käsitsi joonistatud tähitud kirja silt “R / Nr. 15 / Irboska Eesti”. Sellised tervenisti käsikirjas R-sildid on harvaesinevad, kuna tegu oli ajutise lahendusega. Mulle pole teada mis juhtus tähitud kirjade märkimiseks mõeldud templiga, et tuli silt käsitsi joonistada. Võib-olla oli see kadunud koos venelaste lahkumisega. Loe edasi “Käsikirjas R-silt “Irboska Eesti”, 11.1941″

Käsikirjas “Weissenstein Ostl.” R-sildid, 1942

0245a

Täna vaatleme Paides 1942.a. saksa okupatsiooni ajal kasutusel olnud ajutist tähitud kirjade R-silti, kuhu kohanimi “Weissenstein Ostl.” on postitöötaja poolt käsitsi peale kirjutatud. Saksa okupatsiooni alguses polnud veel saabunud üle võetud postkontoritesse trükitud kohanimedega sildid (nagu see trükitud kakskeelne Paide R-silt aastast 1944), seega kasutati ajutiselt geneerilist ilma kohanimeta R-silti, millele siis kohanimi kirjutati postitöötaja poolt juurde käsitsi või löödi kohanimetempliga. Sellised sildid on harvaesinevad, eriti väiksematest postiasutustest. Loe edasi “Käsikirjas “Weissenstein Ostl.” R-sildid, 1942″