“KONTROLLITUD” tsensuuritempel ja selle kaks eri tüüpi kuupäevatemplit

Postkaart, mis kannab PAEKÜLA AG postitemplit kuupäevaga 27.04.1942. Tsensor on lisanud punase “KONTROLLITUD” templi ning kuupäevatempli “29. IV. 1942”, kus kuu on rooma numbriga.

Punased ja lillad “KONTROLLITUD” tsensuuritemplid II maailmasõja aegsetel Eestis kulgenud postisaadetistel pole haruldased ja neid on näha nii lisatud kuupäevatempliga, kui ilma. Sellised templid löödi Eesti postisüsteemi tsensorite poolt peale osadele läbi Eesti postisüsteemi kulgenud saadetistele. Ainult läbi Saksa Ametiposti (Deutsche Dienstpost) liikunud saadetistel tavapäraselt “KONTROLLITUD” tsensuuritempleid pole, kuigi osaliselt Eesti ja osaliselt läbi Saksa Ametiposti kulgenud saadetistel võib neid olla. Hurda/Ojaste postiajaloo käsiraamat mainib (lk 751), et tavaliselt lisati juurde ka kuupäevatempel, kuid kas asi oli tegelikult nii?

Reaalsus on see, et lisatud kuupäevatempliga “KONTROLLITUD” templit kandvaid saadetisi on ainult väike osa — enamikule “KONTROLLITUD” templit kandvatele saadetistele kuupäevatemplit lisatud ei ole. Kontrollitud saadetiste kuupäevade uurimine näitab, et lisatud kuupäevatemplit kasutati ainult ligi kuu aega ja arvatavasti alguses, kui “KONTROLLITUD” templid kasutusele võeti. Hiljem kuupäevatemplitest loobuti — ehk sellepärast, et selle kasutamine vähendas jõudlust (igat saadetist tuli tembeldada 2 korda). Lisaks on näha, et kasutusel oli 2 erinevat kuupäevatempli tüüpi: ühel on kuu rooma numbritega ja teisel on kuu sõnadega. Eri tüüpi kuupäevatemplit ei maini ei Hurt/Ojaste ega Harry von Hofmann oma käsiraamatutes.

Sel 25.04.1942 Tallinnast Saksamaale saadetud postkaardil on “KONTROLLITUD” tsensuuritempel koos kuupäevatempliga “27. apr. 1942” , kus kuu on rooma numbri “IV” asemel sõnalühendiga “apr”. Nagu näha on tegu välismaale saadetud postkaardiga ja sel on ka üllatuslikult Saksa Ametiposti (Deutsche Dienstpost) postitempel, mis teeb selle kurioosumiks, kuna Saksa Ametipostist on see kuidagi sattunud 2 päeva hiljem Eesti postisüsteemi tsensori kätte. Kaardi parempoolsesse ülemisse äärde on saatja algselt kirjutanud “Deutsche Dienstpost Ostland”, kuid see on maha tõmmatud. Kui keegi soovib aidata kaardil oleva teksti tõlkimisega oleks see ehk abiks. Oletan, et tegu saksa sõduri poolt kodustele postitatud kaardiga.

Mul olid käepärast 10 saadetise pildid, millel on kasutatud lisaks “KONTROLL” templile ka kuupäevatemplit. Varaseim tsensuuritempli kuupäev nendel on 22.04.1942 ja hiliseim 12.05.1942. Umbes pooltel kuupäevatemplitel on kasutatud rooma numbritega kuud ja teisel sõnalühendiga. Esmasel uurimisel ei saaks väita, et üks oleks näiteks löödud Tallinnas ja teine Tartus. Seega võib arvata, et kui “KONTROLLITUD” tsensuuritemplid olid valdavalt kasutusel aprillist 1942 kuni 1943.a. sügiseni, siis kuupäevatemplit on kasutatud ainult alla kuu aja aprillis-mais 1942.a.

Siinkohal kutsungi üles lugejaid saatma mulle pilte kontrollitud saadetistest, kus on peal ka kuupäevatempel. Ehk saame kasutusel oleku kuupäevi täpsustada ning ehk leiab ka seose tsenseerimise koha ja kuupäevatempli tüübi vahel. Lisaks ehk saame ka tuvastada, milline on teada olevalt varaseim ja hiliseim saadetis, millel “KONTROLLITUD” tempel. Kas on kellelgi varasemat “KONTROLLITUD” templiga saadteist kui 22.04.1942 või hilisemat kuupäevatempliga kui 12.05.1942? Ja kas on mõni “KONTROLLITUD” templiga saadetis aastast 1944? Ise ma pole viimast vist näinud.


English summary: This small study of Estonian “KONTROLLITUD” censor marks finds the following:
1) While “KONTROLLITUD” censor marks are relatively common, ones that have additional date stamp are much less common as these were only used for less than 1 month. I have at present recorded additional date stamp usage from 22.04.1942 until 12.05.1942. If you have a sample outside of this date range please send me image. Actually I don’t mind if you send me images of all items that have “KONTROLLITUD” + date stamp, as that way may find where these censor marks were used by it’s type (see next).
2) There are 2 different types of additional date stamps. One where month is in Roman number (like “IV”) and other where month is written as abbreviation (“apr”). See illustrations above.
3) Likely additional date stamps were used early when the “KONTROLLITUD” marks were put to use but soon abandoned. Perhaps it was just too much effort to apply additional date stamp, each item needed to be stamped twice.
4) Second illustration shows a curiosity postcard to Germany that has Deutsche Dienstpost postmark of Reval from 25.04.1942, but 2 days later was inspected by Estonian censor, which worked outside of Deutsche Dienstpost (and the item was not addressed to Estonia). I’d be glad of you could help with translation of the German message written on the postcard, I suspect it was written by German soldier to his family.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga