1942/43, Poliitilise Politsei poolt “KONTROLLITUD” pühadekaart, Paide/Weissenstein

See Paide kohalik, saksa okupatsiooni ajal 31. detsembril 1942.a. Alma Ohovile aadressile Pikk 42 saadetud “Hääd uut aastat” pühadekaart pole saajale siiski aegsasti kohale jõudnud. Kuigi kaardil pikka teksti pole, on see ilmselt saaja isiku tõttu sattunud Poliitilise Politsei huviorbiiti. Kaardile on lisatud tsensuuri läbimist kinnitav lilla tempel “KONTROLLITUD” koos käsikirjalise lisandusega “Paide Pol(iitilise) Pol(itsei) Ref(erent)/11.01.43” + nimetähed. Ehk siis postkaart jõudis tsensori laualt edasi alles 11. jaanuaril 1943. Üldiselt “KONTROLLITUD” templiga saadetised pole terve Eesti lõikes haruldased, neid liigub omajagu, küll aga mitte sellise käsikirjalise lisandusega. Kui kellelgi on mõni käsikirjalise lisandusega sarnase “KONTROLLITUD” templiga saadetis Paidest või mujalt Eestist, andke teada.

Loe edasi “1942/43, Poliitilise Politsei poolt “KONTROLLITUD” pühadekaart, Paide/Weissenstein”

“KONTROLLITUD” tsensuuritempel ja selle kaks eri tüüpi kuupäevatemplit

Postkaart, mis kannab PAEKÜLA AG postitemplit kuupäevaga 27.04.1942. Tsensor on lisanud punase “KONTROLLITUD” templi ning kuupäevatempli “29. IV. 1942”, kus kuu on rooma numbriga.

Saksa okupatsiooni ajal tegutsesid Eesti Omavalitsusele alluvate politseiprefektuuride koosseisus lisaks kriminaal- ja välipolitseile ka poliitilise politsei osakonnad, mis lisaks vastuluurele tegelesid ka rahva meelsuse kohta informatsiooni kogumisega, lugedes selleks muu hulgas pisteliselt läbi posti kulgenud kirju. Kontrollitud postisaadetistele löödi lilla või punane tempel „KONTROLLITUD“. Raportid esitati Julgeolekupolitseile.

Punased ja lillad “KONTROLLITUD” tsensuuritemplid II maailmasõja aegsetel Eestis kulgenud postisaadetistel pole haruldased ja neid on näha nii lisatud kuupäevatempliga, kui ilma. Hurt/Ojaste postiajaloo käsiraamat mainib (lk 751), et tavaliselt lisati juurde ka kuupäevatempel, kuid kas asi oli tegelikult nii?

Loe edasi ““KONTROLLITUD” tsensuuritempel ja selle kaks eri tüüpi kuupäevatemplit”