1944 postkaart Hitlerjugendi laagrisse, Elva – Schippenbeil/Sepopol

Selle kaardi on Elvast 4. mail 1944.a. postitanud ema oma 15-aastasele pojale Uuve Uusnale, algseks aadressiks on märgitud Wehrertüchtigungslager, Schippenbeil, Ostpreußen (tänane Sepopol Poolas). Wehrertüchtigungslager (WEL) oli Hitlerjugendi sõjalis-sportliku kasvatuse laager, kus õpiti muu seas tulirelvi, sidevahendeid, esmaabi, varustust ja korraldati arendavaid maastiku- ja sportmänge.

Eestis tegutses 1942–1944 skautlike ja paramilitaarsete joontega noorteorganisatsioon Eesti Noored, millel oli sarnasusi Hitlerjugendiga. Organisatsiooni kuulus tuhandeid noori vanuses 10-17 aastat, kaasa arvatud tüdrukuid. Tegevusvaldkondadeks olid korravalve, hädaabiteenistus, õhu- ja gaasikaitse, tuletõrje, sideteenistus, ühiskondlik teenistus, kudumisteenistus (tütarlastele), vabatahtlik põllutöö. Noorte astumine mitmesugustesse tagalateenistustesse hoogustus oluliselt 1944. aasta kevadel pärast venelaste poolt Eesti linnadele tehtud õhurünnakuid.

1944. aastal algas noorte lähetamine sõjalis-sportliku kasvatuse laagritesse Saksamaa idaossa, annekteeritud Poolasse ja Ida-Preisimaale. Seal valmistati noortejuhte ette lennuväe abiteenistusse võetavate noorte väljaõppeks. Esimene 108 vabatahtlikust koosnev grupp saadeti 20. aprillil 1944. Kaardil olevat teksti ja kuupäevi arvestades võib arvata, et meie kaardi saaja Uuve Uusna oli ka üks nendest.

Postkaardil on Königsbergi tsensuuri poolt löödud punane Geprüft-tempel ning nende poolt tehtud ka hariliku pliiatsiga märkmed. Algset saaja aadressi on kuskil muudetud, oleks nagu ümber suunatud teise laagrisse. Kui keegi loeb välja, andke teada. Ekslikult on kasutatud 12-pennist postmarki, mis oli kirjade jaoks — postkaardile oleks piisanud 6-st pennist.

P.S. Ega ma ei suuda ise ka sõna Wehrertüchtigungslager välja lugeda. 🙂


Allikad:

Uuve Uusna (1929-1998), Geni
Sõjalis-sportliku kasvatuse laagris Saksamaal. Postimees nr. 74, 29 märts 1944
Eesti Noored (1942–1944) võrdluses Hitlerjugendiga. Ants Kree, Tartu 2013
Eesti Noored. Wikipedia

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga