Kuupäevata masintempel Reval-Tallinn, Emmastesse 1944

0351-Ostland-Reval-Tallinn-masintempel-kuupäevata-Emmastesse-1944-postiajalugu-ee

Paar postitust tagasi vaatasime ilma kuupäevaridadeta Tallinna masintemplit aastast 1937, siin aga sama masintempel 1944. aastal sakslaste poolt kakskeelseks muudetud tekstiga “REVAL-TALLINN” (enne ainult “TALLINN” ja all “EESTI”). Pildil oleval templil pole puudu mitte kõik kuupäevaread vaid ainult keskmine. Üldiselt oli REVAL-TALLINN templil ka keskmine kuupäevarida olemas, kuid nagu näha siis vahel mitte. Arvatavasti on ümber graveeritud seesama klišee millest oli eelnevas postituses juttu, kuna teises laines on mõlemal samas kohas jupp puudu ja REVAL-TALLINN templist peaks H/O kataloogile tuginedes olema ka selline vigane variant, kus keskel pole ühtegi rida (nagu sel 1937.a. näitel). Loe edasi “Kuupäevata masintempel Reval-Tallinn, Emmastesse 1944”