Alfred Rosenbergi kultuuriväärtuste röövimise töögrupp, Dorpat/Tartu 1942

Sellel tüüpilisel 12-pennise Ostlandi margiga Saksa okupatsiooni aegsel kirjal on postmark kustutatud Saksa Ametiposti (Dienstpost) tummtempliga (kp 27.8.1942). Ilma kohanimedeta tummtempleid kasutati üldjuhul sõjaoludes sooviga varjata postisaadetise saatmise kohta ja eriti abiks olid need sõjaväekirjade puhul, kuna aitasid varjata väeosa asukohta. Selle kirja puhul teame, et see on postitatud Tartus, kuna kirja tagaküljele on saatja löönud asutuse templi: Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg / Für die besetzten Gebiete / Arbeitsgruppe Estland / Aussenstelle Dorpat. Ehk siis kiri on saadetud kultuuriväärtuste röövimisega tegelenud Alfred Rosenbergi eritöögrupi¹ Tartu osakonnast.

Alfred Ernst Rosenberg (1893–1946) oli Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei üks juhtivaid funktsionääre, üks partei ideoloogilistest juhtidest ja Hitleri lähedasematest mõttekaaslastest. Vähem on ehk teada fakt, et Rosenberg sündis Tallinnas, kuid 1918. a. novembris läks koos taganevate Saksa vägedega Saksamaale, mida pidas oma isamaaks. 1942.a. aasta mais Saksa okupatsiooni ajal külastas Tallinna ja Tartut, see jäi ta esimeseks ja viimaseks Eesti külastuseks pärast siit lahkumist. Alfred Rosenberg mõisteti Nürnbergi protsessil surma kui sõjakurjategija ja hukati poomise läbi 16. oktoobril 1946.

Rosenbergi asutatud omanimeline organisatsioon Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) tegeles vallutatud aladelt väärtuslikumate kultuuriväärtuse, peamiselt kunsti ja raamatute, kokku otsimise ja Saksamaale transportimisega. Palju ebasoovitavat kirjandust lihtsalt hävitati. Tihti konkureeriti teiste Saksa organisatiooniga, kes samuti soovisid sama vara enda valdusesse saada. ERR-i enda andmetele tuginedes veeti okupeeritud aladelt Saksamaale üle 1,4 miljoni raudteevagunitäie kultuuriväärtusi, lisaks üle 400000 tonni laevadega.²

Huvitav on ka Saksamaal Halles (Saale) asunud adressaat: Instituts für Religionswissenschaft der Hohen Schule. Hohen Schule oli Alfred Rosenbergi juhtimisel teostatud Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei eliitülikooli projekt. Algselt plaaniti ülikoolile ehitatada uus monumentaalne hoone, kuid see ei realiseerunud.4 Loodi mitmed osakonnad üle Saksamaa, Halles asus ülikooli Religiooniuuringute Instituut, mille juhatajale dr Wilhelm Brachmann’ile see kiri on adresseeritud. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg kasvaski välja partei eliitülikooli Hohen Schule jaoks materjalide “hankimise” programmist.


English summary: On this typical Ostland era cover franked with 12rpf stamp, the stamp is cancelled with mute German Official Mail (Dienstpost) postmark, dated 27.8.1942. Mute postmarks without place name were sometimes used at times of war to hide origin of mail, most useful for field post items to conceal location of military units the mail was origination from. But on this case we know the letter was posted in Dorpat (Tartu), as on back side we have sender’s cachet: Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg / Für die besetzten Gebiete / Arbeitsgruppe Estland / Aussenstelle Dorpat. So the letter was sent by the Reichsleiter Rosenberg Taskforce, branch office Dorpat, which was a Nazi Party organization dedicated to looting cultural property from occupied areas, including Estonia, during the WWII.
Alfred Ernst Rosenberg (1893–1946) was the head of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories. It is less known that he was a Baltic German and was born in Reval (Tallinn), but moved to Germany in 1918 along with retreating German forces. In 1942 during German occupation he visited Raval (Tallinn) and Dorpat (Tartu), this was his first and last visit to Estonia after leaving in 1918. In 1946 at Nuremberg he was sentenced to death and executed by hanging for war crimes and crimes against humanity.
The Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) was initially a project of Hohe Schule der NSDAP, a Nazi-oriented elite university, which was subordinate to Alfred Rosenberg. Rosenberg wanted it to be a research institute filled with cultural material on the opponents of the Nazi ideology. These included Jewish, Masonic, Communist and democratic organizations from throughout Germany and from the occupied countries. The Nazis were so eager to acquire valuable masterpieces that art theft became the most important field of work of the ERR. In addition to art, many libraries were looted for the Institute for the Study of the Jewish Question in Frankfurt, but especially for the library of the Hohe Schule. The operations staff had eight main regional task forces and five technical task forces (music, visual arts, history, libraries, churches). Until October 1944, as estimated by the ERR itself, over 1 400 000 railway wagons containing books and works of art (as well as 427 000 tonnes by ship) were transitioned to Germany.²
Interestingly, this letter is addressed to dr. Wilhelm Brachmann, head of Institute of Religious Studies of Hohe Schule, located in Halle (Saale).

Viited:
1) Reichsleiter Rosenberg Taskforce (Wikipedia EN)
2) Ermittlungen in Dorpat über den Verbleib der Bibliothek Gens
3) Roads to Ratibor: Library and archival plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (Patricia Kennedy Grimsted, Harvard University, 2005) PDF
4) Hohe Schule der NSDAP (Wikipedia DE) ja Advanced School of the NSDAP (Wikipedia EN)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga